Zachovat minulost pro budoucnost

Společnost pro obnovu památek

Společnost Pastiglia čerpá z dlouholeté praxe v oblasti památkové péče a záchrany kulturního dědictví. Naše zkušenosti nabízíme prostřednictvím širokého spektra služeb, které je určeno vlastníkům a správcům historických objektů, movitých i nemovitých kulturních památek a uměleckořemeslných děl. V oblasti obnovy památek působíme již řadu let a jsme schopni pro Vás zajistit celou škálu průzkumu a prací, týkajících se rekonstrukce staveb nebo restaurování uměleckých děl.

Naše služby

  • Restaurátorské průzkumy a záměry restaurování
  • Restaurátorské práce
  • Rekonstrukce historických interiérů
  • Stavebněhistorické průzkumy
  • Odborné konzultace v oblasti památkové péče
  • Zaměření a dokumentaci současného stavu objektu
  • Stratigrafické průzkumy
  • Odborný stavební dozor
  • Projekční práce a inženýring
  • Vypracování žádostí o dotace a granty v oblasti obnovy kulturních památek a restaurování

Naše realizace a projekty

Poslat nezávaznou poptávku