Společnost nabízí široké spektrum služeb pro vlastníky kulturních památek a historických staveb.


V oblasti památkové péče a obnovy historické architektury působíme již řadu let a jsme schopni pro Vás zajistit celou škálu průzkumu a prací, týkajících se rekonstrukce staveb nebo záchrany kulturních památek, uměleckých a uměleckořemeslných děl.


Provádíme a zajišťujeme:

  • stavebněhistorické průzkumy
  • zaměření a dokumentaci současného stavu objektu
  • stratigrafické průzkumy
  • restaurátorské průzkumy a záměry restaurování
  • restaurátorské práce
  • rekonstrukce historických interiérů
  • specializovaný stavební dozor
  • projekční práce a inženýring
  • odborné konzultace v oblasti obnovy kulturních památek a historických staveb
  • vypracování žádostí o dotace a granty v oblasti obnovy kulturních památek a restaurováníKontaktní údaje

Pastiglia

společnost pro obnovu památek, s.r.o.

info@pastiglia.cz


sídlo

Bašty 2, 602 00 Brno

III. patro, Palác Padowetz


 

bankovní spojení: 2500774263/2010

DIČ CZ03929388

id. datové schránky: tfkznxx